+420 605 122 206 baraondr@seznam.cz

Všeobecné obchodní podmínky

Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky stanovují právní vztahy mezi poskytovatelem masážních služeb, kterým je Barbora Ondrášková, a subjekty využívajícími tyto služby, a to kupujícími, návštěvníky salonu a uživateli služeb, dále označovanými jako zákazníci.

1.2. Provozovatel má platné živnostenské oprávnění a potřebné osvědčení pro vykonávání masérských činností.

1.3. Kupující a zákazníci projevují souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele při nákupu dárkového poukazu nebo telefonické objednávce masáže.

  1. Objednávka služeb

2.1. Rezervace termínu Masáž je nutné rezervovat telefonicky předem, což stanoví termín návštěvy a tím vytvoří závaznou objednávku. Provozovatel si rezervuje maséra a kapacitu salonu na dohodnutý termín návštěvy zákazníka.

2.2. Změna termínu Pokud z vážných důvodů nemůže zákazník včas dorazit na dohodnutý termín masáže, musí o této situaci provozovatele informovat telefonicky, a to nejpozději 24 hodin před plánovaným začátkem masáže. Pozdější změna termínu se bere jako nepřítomnost zákazníka. V případě nepříchodu na masáž bez omluvy se účtuje storno poplatek ve výši 50 % z ušlého zisku. Při objednávce masáže na dárkový poukaz, nepříchod na masáž bez omluvy vede k automatickému propadnutí poukazu.

2.3. Případný příchod dříve, pokud masér nemá jiný termín.

2.4. Zpoždění Zákazníkovi se umožní masáž, pokud dorazí maximálně 15 minut po dohodnutém termínu. Masáž bude provedena ve zkráceném rozsahu tak, aby končila v původně stanoveném čase. Zpožděný příchod na masáž se považuje za nepřítomnost zákazníka.

2.5. Nepřítomnost zákazníka V případě nepřítomnosti zákazníka nebo zpoždění delšího než 15 minut se bude požadovat úhrada za rezervovaný čas ve výši hodnoty objednané masáže nebo tato částka bude odečtena z hodnoty dárkového poukazu.

2.6. Odmítnutí masáže Masáž může být odmítnuta v následujících situacích: a) zákazník má zjevné příznaky infekčního onemocnění b) zákazník se dostaví na masáž pod vlivem alkoholu nebo návykových látek c) zákazník má zdravotní problémy lékařského charakteru d) zákazník je v nevhodném hygienickém stavu e) zákazník projevuje nepřístojné chování během rezervace termínu masáže.

2.7. Předčasné ukončení masáže Masáž může být předčasně ukončena, pokud se v průběhu masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky onemocnění, podnapilosti nebo užívání návykových látek, nebo pokud zákazník vykazuje nepřístojné chování i po opakovaných výzvách.

2.8. Doprovod a přístupnost Zákazník může být doprovázen dospělou osobou nebo vodícím psem. V salonu je místo pro odložení jízdního kola nebo kočárku. Kromě vodícího psa není povoleno vstup psům ani jiným zvířatům.

2.9. Osobní věci a cennosti Během masáže je salon uzamčen a provozovatel neručí za ztrátu věcí zákazníka ani před masáží, ani po ní.

2.10. Informovaný souhlas zákazníka Zákazník je před první masáží informován o účincích, indikacích a kontraindikacích masáže. Při rozhodnutí podstoupit masáž dává zákazník jasný a dobrovolný souhlas.

2.11. Ceník masáží Ceník masáží je k dispozici v salonu v katalogu nabízených služeb a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí v běžných provozních dnech od pondělí do pátku a zahrnují DPH ve výši 21 %.

  1. Reklamace služeb V případě reklamace poskytovaných služeb musí zákazník okamžitě a věrohodně prokázat, že reklamace souvisí s konkrétní vadou provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele, a pokud se ukáže jako neopodstatněná, náklady spojené s jejím vyřízením budou na zákazníkovi.
  2. Dárkový poukaz

4.1. Použití dárkového poukazu Dárkový poukaz lze použít k úhradě konkrétní masáže. Pokud dárkový poukaz má nominální hodnotu, je nutné přesně určit druh a rozsah služeb při rezervaci termínu. Platbu dárkovým poukazem je nutné oznámit před začátkem masáže pro ověření platnosti.

4.2. Hodnota dárkového poukazu Dárkové poukazy mohou být vydány s nominální hodnotou nebo na konkrétní druh masáže. Nepoužitou hodnotu dárkového poukazu nelze vyplatit v hotovosti.

4.3. Platnost dárkového poukazu Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota nebo neuplynula jeho platnost. Lhůta platnosti dárkového poukazu je jeden rok od data vydání, což je uvedeno na samotném poukazu. Platnost nelze prodloužit.

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí od 1. ledna 2024.

Barbora Ondrášková Adresa: Trutnov